Het is als een sluipend gevaar die velen onder ons treft en waar er daarna wel moeilijk ontsnappen aan is: depressie. Een vrij eenvoudig woord, maar is het een verschijnsel die het leven voor altijd kan veranderen en is voorkomen altijd veel beter dan genezen. Om dat te kunnen bewerkstelligen, is het wel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat allemaal de oorzaken kunnen zijn. Er kan op zo een manier preventief te werk worden gegaan.

Er liggende verschillende oorzaken ten grondslag

  • De oorzaken kunnen variëren van het ophopen van gevoelens tot invloeden van buitenaf. Er zijn daarom tal van manieren om een depressie te voorkomen. Eerlijkheid is daarbij van groot belang en gaat het erom, dat ook de wil aanwezig moet zijn om aan een oplossing te werken. Met de ‘dreiging’ van een depressie eenmaal voor ogen, zal het voorkomen in de meeste gevallen zelf ter hand genomen kunnen worden. Zo moet er meteen aan gewerkt worden, om alles wat voor een ingrijpende verandering zal zorgen, even uit te stellen. Denk bijvoorbeeld maar aan het veranderen van een baan.
  • Door de impulsen zoveel als mogelijk te verminderen, zal je ook veel rustiger door het leven kunnen gaan. Ook moet de lat niet te hoog worden gelegd. Zij die ambitieus zijn, nemen geen genoegen met minder en beginnen de problemen pas wanneer de doelen niet worden gehaald. Door echter uit te gaan van een alternatief scenario waarbij er ook ruimte gelaten wordt voor een eventuele teleurstelling, zal de druk aanmerkelijk worden vermindert. 
  • Let er ook op, dat personen met een negatieve inborst vermeden moeten worden. Die zullen het gevoel van machteloosheid alleen maar vergroten. Hetzelfde geldt voor zij, die grote druk uitoefenen om bijvoorbeeld betere resultaten te behalen.
  • Goede communicatie is ook hier een belangrijke sleutel en moet er duidelijk aangegeven worden aan zulke personen, dat jij even wat afstand van hun zal nemen. Soms kan het ook nodig zijn om daarbij de hulp in te roepen van een vriend of collega om het te verduidelijken.

Ook een aangepaste levensstijl helpt aardig mee bij het voorkomen

Het is van groot belang om zoveel als mogelijk de opgebouwde gevoelens kwijt te raken en kan dat door erover met anderen te praten. Zoek daarbij niet te ver en is er al gauw een luisterend oor gevonden in de vriendenkring, bij een collega of zelfs iemand uit de buurt. Na zo een openhartig gesprek zullen de emoties anders aanvoelen en komt de andere persoon ook vaak met tal van leuke voorstellen. Naast het verkrijgen van andere inzichten door met anderen over jouw problemen te praten, is het ook een goed idee om meer fysiek actief te zijn. Zo wordt je ook nog mentaal afgeleidt en hoort gezonde voeding er ook bij.

Een bijkomend voordeel van het lichamelijk bezig zijn is, dat het eenvoudiger is om de slaap te kunnen vatten. Dat is ook een groot struikelblok voor personen die dreigen depressief te worden en kan voldoende rust wel een groot verschil uitmaken. Er dient in het bijzonder voor gewaakt worden, dat er geen uitweg gezocht zal worden in het gebruik van alcohol of verdovende middelen. Die zorgen voor een sneeuwbaleffect en geraakt men sneller in de depressie. Voor personen die verslaaft zijn, is het daarna nog moeilijker om van de depressie af te komen.

Depressie kan dus samen worden tegengegaan en is het duidelijk, dat er tijdig naar hulp moet worden gevraagd. Dat is voor velen echter gelijk ook een drempel die zij maar niet kunnen overbruggen, maar kan de hulp van een vertrouwenspersoon al een groot verschil uitmaken. De druk moet immers vermindert worden en zal het vaak nodig zijn om wat zaken los te laten. Meer ontspanning en ook een andere kijk op zaken helpen dan verder een aardig stuk mee. Stap ook tijdig naar de arts wanneer het toch niet lukt en zal de nodige hulp worden geboden.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.